Hledejte nejvýhodnější letecké jízdenky

Německo The Heidelberg Castle

Ubytování Německo The Heidelberg Castle


Německo je země bohatá na historická a kulturní místa, a jedním z nich je také Heidelberský hrad. Nachází se ve stejnojmenném městě Heidelberg, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Hrad je jednou z nejvýznamnějších památek Německa a přitahuje každoročně tisíce turistů z celého světa.

The Heidelberg Castle, také známý jako Královský hrad, je pohádková stavba, která vyniká svou velikostí a architekturou. Původní hrad byl postaven v 13. století, ale během let byl několikrát přestavován a rozšiřován. Díky tomu zde můžete obdivovat různé architektonické styly, jako gotiku, renesanci a baroko.

Jednou z nejvíce fotografovaných částí hradu je Fassbaenderhaus, což je věž pocházející z poloviny 16. století. Má podobu doutníkového kuřáku a je považována za jednu z nejkrásnějších věží v Evropě. Další zajímavé místo je Rytířská síně, která sloužila pro slavnostní obědy a bankety. Je pokryta nádhernou freskou, která vás odnese zpět do středověké doby.

Kromě toho, na hradě můžete navštívit také zahradu a terasy, které nabízejí úchvatné výhledy na město Heidelberg a řeku Neckar. Je to ideální místo pro odpočinek a relaxaci po prohlídce hradu. A nezapomeňte se projít také po Zámecké uličce, kde najdete různé prodejny a obchůdky se suvenýry.

Abychom vaši návštěvu Heidelbergu ještě zpříjemnili, je zde také možnost ubytování přímo na území hradu. Heidelberský hrad nabízí několik možností pro přespání, především v hotelu "Der Europäische Hof - The European Court". Tento luxusní hotel se nachází v blízkosti hradu a nabízí pohodlné a moderně zařízené pokoje. Můžete si užít lahodnou snídani a luxusní wellness centrum, které nabízí bazén, saunu a masáže.

Další možností ubytování je Ubytovací dům "Haus Erika". Tento penzion se nachází v historické části města a nabízí útulné pokoje za přijatelnou cenu. Je to skvělá volba pro ty, kteří preferují atmosféru starého města a přitom chtějí mít hrad tak blízko.

Heidelberský hrad je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Německu a nabízí nejen bohatou historii a architekturu, ale i možnost ubytování přímo v jeho blízkosti. Nezáleží na tom, zda jste milovníkem historie, architektury nebo jednoduše jen turistou, Heidelberský hrad vás určitě nezklame.


Dovolená Německo The Heidelberg Castle


Německo je známé svou bohatou historií a rozmanitými kulturními památkami, které lákají turisty z celého světa. Jednou z nejznámějších památek v Německu je Heidelberský zámek (The Heidelberg Castle), který se nachází ve stejnojmenném městě Heidelberg v jihozápadním Německu.

Heidelberský zámek je jedním z největších a nejvýznamnějších zámků v Německu a je přístupný pro turisty. Zámek se nachází na kopci nad městem Heidelberg a nabízí nádherný výhled na okolní krajinu. Heidelberský zámek tvoří skupina budov ze 16. a 17. století, které jsou spojeny nádvořím. Zámek má rozlohu 19 691 metrů čtverečních a je vysoký 80 metrů.

Historie Heidelberského zámku sahá až do 13. století, kdy byl postaven gotický hrad v roce 1214. V průběhu dalších let se zámek mnohokrát měnil, byl rozšiřován a přestavován. V 16. století zámek získal novou podobu v renesančním slohu a později v barokním slohu.

Během 17. a 18. století byl zámek sídlem kurfiřtů, kteří sem pozvali významné umělce, vědce a učence. Na Heidelberském hradě pobývali například William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe nebo Mark Twain.

Během 30leté války byl Heidelberský zámek vypleněn a z velké části zničen. V 19. století byl zámek opět obnoven a dnes patří mezi nejznámější turistické atrakce v Německu.

Turisté mohou navštívit několik částí zámku, mimo jiné dvoulodní gotickou kapli z 15. století, zbrojnici ze 16. století, kurfiřtský palác, který pochází z renesance a barokní kvadrantu. Turisté se mohou také projít po zahradách, které jsou naplněny různými květinami a keři.

Každoročně se na Heidelberském zámku konají různé kulturní akce, například letní open-air koncerty nebo tradiční vánoční trhy. Zvláště v letních měsících, kdy pravděpodobnost deště klesá, je zde velký počet turistů ze všech koutů světa.

Celý návštěvník zámku může být doprovázen průvodcem, který návštěvníkům přiblíží historii zámku a jeho významné osobnosti. Průvodci hovoří německy, ale k dispozici jsou i průvodci mluvící anglicky a dalšími jazyky.

Pokud hledáte krásnou a bohatou historií nabité místo k návštěvě během vaší německé dovolené, je Heidelberský zámek jedinou volbou. Udělejte si čas a navštivte tuto krásnou památku, která vám nabídne mimořádný zážitek a zanechá vám nezapomenutelné vzpomínky.


Počasí Německo The Heidelberg Castle


The Heidelberg Castle: A Weathered Witness to German Weather

Situated on a hill in the city of Heidelberg, Germany, stands the magnificent Heidelberg Castle. With its rich history dating back to the 13th century, this iconic landmark has witnessed countless changes in German weather patterns over the centuries.

The weather in Germany, and particularly in Heidelberg, is known for being unpredictable and diverse. In this beautiful region, one can experience a mix of oceanic and continental climates, leading to fluctuating temperatures and varying weather conditions.

During the spring months, Heidelberg comes to life with blossoming flowers and pleasant temperatures. It's a time when locals and tourists alike can be seen strolling along the historic streets, enjoying the vibrant atmosphere. With an average temperature ranging from 8°C to 18°C (46°F to 64°F), travelers can delight in the city's charming beauty while embracing the mild and often sunny weather.

Summer in Heidelberg brings warmer temperatures and longer days, making it an ideal time for outdoor activities and exploration. With an average temperature of 20°C to 26°C (68°F to 79°F), residents and visitors can explore the Heidelberg Castle's expansive gardens, take boat trips on the Neckar River, or simply relax in the numerous outdoor cafes in the city's picturesque squares.

Autumn in Heidelberg is marked by a stunning display of vibrant foliage, as trees adorn themselves in shades of red, orange, and gold. The average temperature during this season ranges from 7°C to 16°C (45°F to 61°F). Autumn showers are common in Heidelberg and add to the city's romantic atmosphere. Despite the occasional rain, autumn is a favorite season for many, as the surrounding hills and vineyards offer breathtaking views of picturesque landscapes.

Winter in Heidelberg brings colder temperatures and occasionally snow-covered landscapes. With an average temperature ranging from -2°C to 5°C (28°F to 41°F), residents and visitors can experience the charm of the holiday season in the city. Heidelberg's Christmas market, filled with traditional stalls offering gifts and food, transforms the city into a winter wonderland. Visitors can warm themselves with a cup of glühwein (mulled wine) while taking in the beautifully lit castle perched above.

Like any region, Heidelberg and its castle have endured their fair share of extreme weather events. Storms, heavy rainfall, and occasional flooding have tested the resilience of this historical structure. Despite this, the Heidelberg Castle remains a steadfast symbol of German history, with the ever-changing weather patterns acting as a vivid backdrop to its grandeur.

Weather affects not only the city's ambiance but also the experiences of visitors exploring the castle grounds. Whether basking in the warmth of summer or admiring the snow-covered castle walls in winter, each season paints a different picture of this architectural marvel.

In conclusion, the Heidelberg Castle has stood tall throughout the centuries, enduring the whims of Germany's diverse weather. From the rejuvenation of spring to the balmy summer, the colorful autumn, and the snowy winter, this fortress offers a constant reminder of the dynamic nature of the German weather. As people explore the castle and its surroundings, they can marvel at how the changing seasons breathe life into this iconic landmark, making it a must-visit destination all year round.


Nejčastější dotazy a odpovědi Německo The Heidelberg Castle


Zde je několik nejčastějších dotazů a odpovědí týkajících se Heidelberského hradu v Německu:

Dotaz: Jak se dostanu na Heidelberský hrad?
Odpověď: Nejlepší způsob je dostat se na hrad pěšky. Je možné se vydat po oblíbené turistické trase, která začíná v historickém centru města a strmě stoupá až na hradský kopec. Alternativně je také možné se dostat na hrad lanovkou.

Dotaz: Jaké jsou vstupní poplatky na Heidelberský hrad?
Odpověď: Vstupné na hrad varíruje podle konkrétních částí, které chcete navštívit. Vstupné za standardní prohlídku zahrnující Velkou nádvoří, Velký sud a Tunel v komorách se pohybuje kolem 8-10 € pro dospělé a 4-5 € pro děti. Další části, jako například Apothekemuseum, mají doplňkové vstupné.

Dotaz: Jak dlouho trvá návštěva Heidelberského hradu?
Odpověď: Návštěva hradu obvykle trvá asi 1-2 hodiny, včetně prohlídky hlavních atrakcí. Nicméně, pokud si chcete prohlédnout více částí hradu nebo strávit čas v muzeu, může návštěva trvat déle.

Dotaz: Jsou prohlídky po Heidelberském hradu k dispozici v angličtině?
Odpověď: Ano, prohlídky po hradu jsou k dispozici v několika jazycích, včetně angličtiny. Existují průvodci, kteří vedou prohlídky ve všech hlavních jazycích, a jsou k dispozici informační materiály v angličtině.

Dotaz: Je možné se ubytovat na Heidelberském hradu?
Odpověď: Heidelberský hrad nenabízí ubytování pro veřejnost. Nicméně, v blízkosti hradu se nachází mnoho hotelů a ubytovacích zařízení, které nabízejí pohodlné a příjemné možnosti ubytování.

Dotaz: Kdy je nejlepší čas navštívit Heidelberský hrad?
Odpověď: Heidelberský hrad je oblíbenou turistickou atrakcí po celý rok. Nicméně, nejlepší čas k návštěvě je obvykle během jara a podzimu, kdy jsou teploty příjemné a turistické výlety jsou populární. V létě může být hrad někdy přeplněn turisty.


Letenka Německo The Heidelberg Castle


The Heidelberg Castle - A Majestic Landmark in Germany

Nestled on a hillside overlooking the charming city of Heidelberg in southwestern Germany, the Heidelberg Castle stands as a magical and breathtaking piece of history. Renowned for its stunning Renaissance architecture, historical significance, and stunning panoramic views, the castle attracts millions of visitors each year.

As one of the most famous ruins in Germany, the Heidelberg Castle offers visitors a unique journey through time. The construction of this grand structure began in the 13th century and continued to evolve over the next several centuries, eventually becoming an impressive combination of Gothic and Renaissance architectural styles. Although the castle has endured fires and wars throughout its existence, it has managed to maintain its regal charm and captivate visitors with its historic allure.

Walking through the castle's vast courtyard, visitors are transported to a different era. The intricate detailing on the walls and facades, combined with the picturesque surroundings, create a truly enchanting atmosphere. The inner courtyard, adorned with beautiful Renaissance balconies and the renowned Friedrich Building, leaves people in awe of the architectural marvels of the past.

Stepping inside the castle, visitors can explore various rooms and chambers, each with its unique story to tell. The Great Barrel, a colossal wine barrel residing in the castle's cellar, is one of the main attractions. This enormous barrel, capable of holding 220,000 liters of wine, is a testament to the castle's historical connection to the wine industry in the region.

One of the most striking features of the Heidelberg Castle is the iconic Heidelberg Tun, which is the world's largest wine barrel. Standing at a staggering seven meters long and nearly three meters wide, this barrel leaves visitors in awe of its sheer size. Decorated with intricate woodcarvings and paintings, the Heidelberg Tun symbolizes the city's rich winemaking heritage.

Beyond the castle's interior, visitors can ascend to the King's Terrace, offering unparalleled panoramic views of the city below. The stunning vistas of the Neckar River, the Old Town, and the surrounding countryside make for a truly unforgettable experience. The sprawling gardens surrounding the castle, known as the Hortus Palatinus, offer a tranquil respite from the bustling city below and provide a picturesque backdrop for leisurely strolls.

The Heidelberg Castle's charm extends beyond its architectural beauty. It serves as a significant cultural and historical symbol for Heidelberg and Germany as a whole. Throughout the centuries, the castle has housed various notable figures, including kings, emperors, and philosophers. Its impact on European literature and art cannot be overstated, as many renowned writers and artists drew inspiration from its grandeur.

The Heidelberg Castle stands as a testament to the resilience of history, having survived numerous eras and the ravages of time. Its majestic presence beckons visitors to explore the secrets within its walls and unravel the fascinating tales hidden within. With its rich heritage, gorgeous views, and captivating atmosphere, a visit to the Heidelberg Castle is an essential experience for anyone traveling to Germany.


Velké množství spokojených klientů

Největší webová sbírka letenek

Zajištění nejnižší ceny

Nejlevnější letenky do celého světa

Levné letenky do všech destinací na jednom místě.

Prozkoumat letenky