Hledejte nejvýhodnější letecké jízdenky

Arménie Geghard Monastery

Počasí Arménie Geghard Monastery


Arménský klášter Geghard, známý také jako Monastery Geghard, je jedním z nejvýznamnějších historických a náboženských míst v Arménii. Nachází se v údolí řeky Azat a je zakotven ve skalách, což mu dodává jedinečný a tajemný vzhled.

Počasí v této oblasti je důležitým faktorem, který ovlivňuje návštěvu kláštera. Jeho poloha v nadmořské výšce 1 500 metrů nad mořem a chráněná poloha ve skalách přináší specifické klima.

Geghard Monastery je obklopen okolními horami a ve vstupní části údolí, což znamená, že je zde relativně chladněji než v ostatních oblastech Arménie. V zimních měsících, zejména v prosinci, lednu a únoru, se zde teplota pohybuje okolo 0°C a navzdory krásnému vzhledu klášterních budov pokrytých sněhem, může být návštěvníkům dost chladno. Je tedy důležité, aby návštěvníci měli s sebou teplé oblečení a vhodné obutí.

Na jaře a na podzim, zejména v dubnu, květnu, září a říjnu, je počasí v klášteře Geghard méně extrémní. Teploty jsou příjemné s průměrnými teplotami kolem 15 až 20°C. V těchto obdobích je to ideální čas k návštěvě kláštera, kdy můžete obdivovat jeho krásné zahrady a historickou architekturu bez velkého tepla nebo chladu.

Letní měsíce červen, červenec a srpen jsou obvykle nejteplejší a suché. Teploty se mohou vyšplhat až na 30°C nebo vyšší. Přestože mohou být letní měsíce teplé, výhodou je, že klášter je oázou klidu a chladu díky stinným skalám a okolnímu stromoví. Návštěvníci si mohou užít nádherné výhledy na údolí a nedalekou řeku Azat.

Celkově platí, že Arménie má kontinentální klima s teplými lety a chladnými zimami. Klášter Geghard tedy bude ovlivněn tímto klimatem a při plánování návštěvy je důležité vzít v úvahu teploty a povětrnostní podmínky.

Navzdory různým povětrnostním podmínkám je klášter Geghard Monastery neuvěřitelně působivý a impozantní bez ohledu na počasí. Jeho historická hodnota a umístění ve skalách představují jedinečné zážitky pro každého návštěvníka.


Letenka Arménie Geghard Monastery


Geghard Monastery: Mistically Beautiful Armenia

Nestled amidst the picturesque cliffs of the Azat River Gorge, Geghard Monastery embodies the ancient and mystical essence of Armenia. This UNESCO World Heritage Site, located just 40 minutes away from the capital city of Yerevan, is a mesmerizing testament to the country's rich cultural and religious heritage.

The name "Geghard" translates to "spear" in Armenian, which refers to the spear believed to have been used to wound Jesus during his crucifixion. Legend has it that the spear was brought to Armenia and housed within the monastery, making it an important pilgrimage site for centuries.

Dating back to the 4th century, Geghard Monastery represents the height of Armenian medieval architecture. The complex is partially carved out of the rocky cliffs, presenting a unique blend of natural surroundings and man-made wonders. The intricate stone carvings adorning the walls and entrances are exquisite examples of Armenian craftsmanship, showcasing the mastery of its architects.

As you step inside the monastery, you'll be greeted by fascinating ancient chambers and chapels, each with its own story and significance. The main chapel, known as the Cathedral of Geghard, is a breathtaking masterpiece of religious artistry. Its stone walls are adorned with delicate carvings depicting scenes from the Bible, creating an atmosphere of awe and reverence.

One of the highlights of visiting Geghard Monastery is experiencing the otherworldly acoustics of its chambers. Thanks to the unique architectural design, the sound reverberates in a way that lends a magical quality to any choral or musical performance. It is not uncommon to witness soloists or choirs performing within the monastery, their voices filling the space with enchanting melodies that echo through the centuries.

Outside the monastery, visitors can explore the surrounding natural beauty of the Azat River Gorge. The sight of towering cliffs and verdant hillsides paints a mesmerizing backdrop to the monastery, making it an ideal spot for photographers and nature enthusiasts. The sound of the rushing river and the gentle breeze that rustles through the trees add to the tranquility of the experience.

Geghard Monastery is not only a place of religious significance but also a testament to the resilient spirit of the Armenian people. Despite being damaged by numerous invasions and earthquakes throughout history, the monastery has been lovingly restored and preserved, standing as a symbol of Armenia's cultural resilience.

A visit to Geghard Monastery is an immersive journey through time and the soul of Armenia. Its ancient walls, mystical atmosphere, and natural beauty create a truly unforgettable experience. As you leave, you can't help but feel a profound sense of connection to the country's rich history and spirituality. So, when planning your trip to Armenia, don't miss the opportunity to explore Geghard Monastery and discover its timeless allure.


Ubytování Arménie Geghard Monastery


Geghard Monastery je jedním z nejvýznamnějších a nejstarších klášterů v Arménii. Nachází se v údolí řeky Azat, asi 40 kilometrů od hlavního města Jerevanu. Tento klášter je významným kulturním a náboženským centrem a byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Geghard Monastery je zasazen do skalního masivu, což mu dodává zvláštní atmosféru. Jeho původní název byl Ayrivank, což ve volném překladu znamená "klášter proudu". Název byl později změněn na Geghard, což znamená "kopí" v arménštině, podle kopí, kterým byl zraněn Ježíš Kristus.

Klášter je známý svými záhadnými skalními jeskyněmi a mystickou atmosférou, která přitahuje mnoho turistů. Vstupující do kláštera jsou fascinováni nádhernou architekturou, sochařskými detaily a výrazným uměleckým dílem, které zdobí jeho interiér.

Geghard Monastery byl založen v 4. století, ale v průběhu času bylo k němu přistavěno několik dalších budov a chodeb. Klášter je známý svou vodní kaplí, která byla vytesána přímo do skály. Její stropy a stěny jsou zdobeny nádhernými reliéfy, které zobrazují biblické scény a světce.

Další zajímavou atrakcí v klášteře Geghard je Gavazan, sloup zvonice, který je přikotvený k zemi pomocí železného řetězu. Gavazan je považován za symbol stability kláštera. Místní legenda praví, že jakmile se sloup zvonice osvobodí z řetězu, přijde Arménii velké neštěstí.

Geghard Monastery hostí také řadu církevních slavností a festivalů, které přitahují mnoho věřících z celé Arménie i zahraničí. Turisté se zde mohou zúčastnit bohoslužeb, poslouchat zpěv mnichů a objevovat tajemství tohoto nádherného kláštera.

Pokud se rozhodnete navštívit Geghard Monastery, mějte na paměti, že je to stále aktivní klášter. Respektujte tedy místo a nastavená pravidla. Zároveň nezapomeňte ochutnat tradiční arménské jídlo, které je zde k dispozici. Arménská kuchyně je známá svými výtečnými chutěmi a klášterní prostředí vám může poskytnout jedinečný zážitek při poznávání tradiční kultury této země.

Geghard Monastery je skutečně jedinečným místem, které nabízí návštěvníkům možnost poznat hloubku a krásu arménského náboženského života. Jeho historie, architektura a atmosféra ho řadí mezi nejkrásnější kláštery na světě. Pokud se rozhodnete navštívit Arménii, určitě neváhejte a zamiřte do Geghard Monastery.


Nejčastější dotazy a odpovědi Arménie Geghard Monastery


Arménským klášterem Geghardem se táže mnoho návštěvníků. Zde je několik nejčastějších dotazů a odpovědí o tomto klášteře:

1. Co je klášter Geghard?

Geghard je středověký klášter v Arménii, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Je známý svými významnými architektonickými prvky a relikviemi, které jsou uloženy v jeho svatyních.

2. Jaký je historický význam kláštera Geghard?

Klášter Geghard je symbolickým místem pro arménský náboženský život. Jeho historie sahá až do 4. století, když zde byla založena první kaple. Klášter sloužil jako duchovní a kulturní centrum během středověku a hrál důležitou roli při uchovávání a šíření křesťanské víry.

3. Kde se klášter Geghard nachází?

Klášter Geghard se nachází asi 40 kilometrů východně od hlavního města Arménie, Jerevanu. Leží v údolí řeky Azat u úpatí Arménského pohoří.

4. Jak se dostanu do kláštera Geghard?

Nejjednodušší způsob, jak se dostat do kláštera Geghard, je autobusem nebo taxi z Jerevanu. Cesta trvá přibližně 1 hodinu. Je také možné si pronajmout auto a jet sám.

5. Jaká je vstupní cena do kláštera Geghard?

Vstup do kláštera Geghard je zdarma.

6. Kdy je nejlepší čas na návštěvu kláštera Geghard?

Nejlepší čas na návštěvu kláštera Geghard je během jarních a letních měsíců, kdy je počasí příjemné a příroda je v plném květu. Vyhněte se však víkendům a nejhoršímu horku, které může přijít v červenci a srpnu.

7. Jak dlouho trvá prohlídka kláštera Geghard?

Prohlídka kláštera Geghard trvá obvykle dvě až tři hodiny. Mnoho návštěvníků si také vezme čas na procházku v okolní přírodě a na návštěvu nedalekých jeskynních klášterů.

8. Existují nějaká pravidla nebo omezení během návštěvy kláštera Geghard?

Během návštěvy kláštera Geghard je důležité dodržovat základní pravidla slušného chování a respektovat místní tradice. Navštěvníci by měli mít pokrývku hlavy a vhodné oblečení pro návštěvu svatých míst.

Toto jsou některé z nejčastějších dotazů a odpovědí o klášteře Geghard. Při plánování návštěvy kláštera je vždy dobré se informovat o aktuálních podmínkách a zkontrolovat si odpovídající informace.


Dovolená Arménie Geghard Monastery


Arménie je země, která se pyšní dlouhou historií a bohatou kulturní dědictvím. Mezi nejvýznamnější historické památky v zemi patří klášter Geghard, který je významným poutním místem a turistickou atrakcí.

Geghard klášter se nachází ve východní části Arménie, asi 40 kilometrů od jeho hlavního města Jerevanu. Jeho poloha v údolí řeky Azat a jeho zříceniny v kombinaci s malebným okolím ho dělají jedním z nejkrásnějších míst v zemi.

Klášter byl postaven v 4. století, ačkoli se v průběhu staletí několikrát rozšířil a přestavěl. Název „Geghard“ odkazuje na kopí, které bylo použito k probodnutí Ježíše Krista během jeho ukřižování. Kopí bylo dlouho uchováváno v klášteře, avšak v současné době je vystaveno muzeu v Jerevanu.

Jedna z hlavních atrakcí kláštera je jeho unikátní architektura a umělecké prvky. Stěny a klenby klášterních budov jsou zdobeny různými vytesanými reliéfy a ornamenty. Tyto umělecké detaily jsou důležitým pramenem informací o arménském středověku a patří mezi nejlepší příklady arménské středověké architektury.

Další fascinující aspekt kláštera jsou jeho jeskyně a skalní kaple, které jsou vytesány přímo ve skalách okolo kláštera. Tyto jeskyně sloužily jako úkryt pro mnichy a poutníky a představují odvahu a oddanost těch, kteří zde žili a modlili se.

Geghard Monastery je také známý pro svou akustiku. Zajímavý fenomén nastává uvnitř proslulé Svaté jeskyně, kde zpěv nebo jiný zvuk obsahuje mimořádnou rezonanci. Tato akustika vytváří magickou atmosféru a dělá z tohoto místa opravdu zvláštní místo pro náboženské obřady a koncerty.

Pro turisty, kteří navštíví Arménii, je návštěva Geghard kláštera nezapomenutelným zážitkem. Klášter je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a je oblíbeným cílem turistů i místních obyvatel. Navštívit klášter můžete sami nebo si najmout průvodce, kteří vám vyprávějí o historii a legendách spojených s klášterem.

Pokud navštívíte Arménii, neměli byste si nechat ujít krásu a historické bohatství Geghard kláštera. Toto místo je svědectvím minulosti země a jeho zvláštní atmosféra vás nadchne. Je to bezpochyby jedna z nejdůležitějších a nejkrásnějších památek v Arménii.


Velké množství spokojených klientů

Největší webová sbírka letenek

Zajištění nejnižší ceny

Nejlevnější letenky do celého světa

Levné letenky do všech destinací na jednom místě.

Prozkoumat letenky